با حمایت شما از دانلود چی باشی، ما دلگرم میشیمو امکانات عمومیو مجانیشو بیشترو بهتر میکنیم :) 😉

مهمان کردن به یک فنجان چایی :)

10,000ریال – اضافه‌کردن به هدایا

کمک به تمدد اعصاب و روان :دی

30,000ریال – اضافه‌کردن به هدایا

بوی قهوه آدمو رو سر حال نمیاره؟ ;)

60,000ریال – اضافه‌کردن به هدایا

همیشه هدیه گرفتن کتاب خوشحالم کرده :)

150,000ریال – اضافه‌کردن به هدایا

بوی خوب حس بوییایی آدمو تحریک میکنه :">

450,000ریال – اضافه‌کردن به هدایا

آخ آخ هارد SSD یعنی سرعت بیشتر :O

به به مانیتور بزرگ O_O

لپ تاپ جدید، جوووون :"> :O

تصور  صداشم لذت بخشه ^_^